» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о максимирању цена ауто-такси превоза путника на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Београдског драмског позоришта из Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Позоришта „Пуж” из Београда, ул. Радослава Грујића бр. 21

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Југоконцерту из Београда, ул. Теразије 41

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда из Београда, Калемегдан бр. 14

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – блока 39 у Новом Београду између улица: Булевар Арсенија Чарнојевића, Омладинских бригада, Трећи булевар и Булевар уметности

Акти Града
4

Одлука о првој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2009. годину

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о другој допуни Одлуке о одређивању начина и критеријума за доделу у закуп пословног простора чији је корисник градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
7

Решење о утврђивању престанка мандата на дужности члана Већа градске општине Обреновац – 7

Акти градских општина Обреновац
7

Решење о избору члана Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
7

Решење о разрешењу Општинске изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
8

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
9

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу 9

Акти градских општина Обреновац
9

Решење о другој измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
9

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
9

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац о изменама Одлуке о утврђивању висине закупнина за пословни простор у Отвореном тржном центру Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
10

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац о изменама Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за зидани пословни простор са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
11

Исправка решења о разрешењу два члана Школског одбора Машинске школе „Ватрослав Лисински”, Београд

Исправкe
11

Исправка решења о именовању два члана Школског одбора Машинске школе „Ватрослав Лисински”, Београд

Исправкe
11

Исправка решења о именовању члана Школског одбора ОШ „Краљ Александар Први”, Нови Београд 11

Исправкe
11

Исправка решења о именовању три члана Школског одбора ВИИИ београдске гимназије, Београд

Исправкe
11

Исправка решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе „22. октобар”, Сурчин

Исправкe