» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Правилник о престанку важења Правилника о поступку јавних набавки

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” са Допуном ценовника

Акти Града
2

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о грбу и застави градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о измени Одлуке о избору чланова Већа градске општине

Акти градских општина Звездара
4

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о измени Одлуке о јавном правобранилаш тву градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о давању овлашћења председнику Привременог органа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
6

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
7

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
7

Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о висини коефицијената за утврђивање плата председника и чланова Привременог органа градске општине Земун и постављених лица у органима градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Решење о допуни Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Земун – 8

Акти градских општина Земун
8

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском већу градске општине Нови Београд – 9

Акти градских општина Нови Београд
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Нови Београд
10

Решење о измени Решења о давању назива неким улицама на територији месне заједнице Винча, као и промени назива постојећих улица

Акти градских општина Гроцка
11

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће – Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2009. годину

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Одлука о измени и допунама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Закључак о измени Закључка о увођењу Интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
22

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот