» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Упутство о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда са обрасцима

Акти Града
3

Решење о режиму кретања, заустављања и паркирања туристичких аутобуса на територији града Београда

Акти Града
4

Показатељ раста цена на мало у марту 2009. године

Акти Града
4

Одлука о измени Пословника о раду Привременог органа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скуп штине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о образовању Комисије за прописе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о образовању Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о образовању Савета за информисање Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
7

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
7

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о утврђивању празника општине Барајево и славе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о промени назива дела улице Глумчево брдо на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о измени Решења о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Решење о измени Решења о избору чланова Административномандатне комисије Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Закључак о субвенционисању цена услуга грејања – 11

Акти градских општина Барајево
11

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
11

Правилник о измени Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине и Општинско веће

Акти градских општина Барајево