» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о именовању Комисија за преглед деце ометене у развоју

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребене услуге” на Ценовник услуга са Ценовником

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Измене ценовника услуга Јавног предузећа „Сава центар” са Одлуком о измени ценовника

Акти Града
7

Решење о давању сагласности „Урбанистичком заводу Београда” ЈУП на Ценовник услуга са Ценовником услуга

Акти Града
9

Решење о режиму саобраћаја теретних моторних возила, службених возила и запреге кроз Београд

Акти Града
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађанском браниоцу – омбудсману општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о разрешењу чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
11

Статут градске општине Земун

Акти градских општина Земун
24

Решење о разрешењу заменика начелника Управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
24

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун” – 24

Акти градских општина Земун
24

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
25

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
25

Решење о постављењу заменика јавног правобраница градске општине Земун

Акти градских општина Земун
25

Одлука о звању почасни грађанин Новог Београда

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Одлука о изменама Одлуке о изменама и допунама Решења о оснивању предузећа „Центар за развој локалне економије Новог Београда”

Акти градских општина Нови Београд
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ликовне галерије у блоку 45 у Новом Београду

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о изменама Решења о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Решење о изменама и допунама Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд” са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

Акти градских општина Нови Београд
31

Одлука о другој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2009. годину

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
33

Пословник Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин