» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Правилник о измени Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву

Акти Града
1

Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи

Акти Града
2

Пословник Општинске изборне комисије

Акти градских општина Вождовац
4

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Раковица
6

Одлука о грбу и застави градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Одлука о заштитнику грађана градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Одлука о заштитнику грађана за националне мањине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Раковица за 2009. годину

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Раковица и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о измени и допуни Одлуке о установљењу јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
17

Решење о измени и допуни Решења о оснивању административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
18

Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела

Акти градских општина Раковица
18

Исправка Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Земун и образовању Привременог органа градске општине Земун

Исправкe
18

Исправка Пословника Скупштине градске општине Раковица

Исправкe
18

Исправка Одлуке о Управи градске општине Раковица

Исправкe
18

Исправка Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица

Исправкe