» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради плана генералне регулације за мреже пијаца на простору Генералног плана Београда

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – И фаза, од Панчевачког пута (стационажа км 0+0) до приступног пута за трафо-станицу (средња стационажа км 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо-станице „Београд 20”

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Димитрија Лазаревића, Жике Марковић а, Милице Ракић и Далматинска у Батајници, општина Земун

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај, општина Земун – 4

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за део територије МЗ Миљаковац ИИ, општина Раковица

Акти Града
5

План детаљне регулације дела централне зоне – северни део Прве месне заједнице у Земуну између улица: Ђуре Ђаковића, Карађорђеве, продужетка улице Гоце Делчева и Кеја ослобођења

Акти Града
27

План детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица: Мите Ружића и Жабљачке, блокови Д4, Д5, Д13 – Д20

Акти Града
58

Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
58

Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Статут Омладинског позоришта „Дадов”, Београд

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић”, Барајево

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
59

Извештај о раду грађанског браниоца за град Београд за 2008. годину

Акти Града
68

Правилник о измени Правилника о давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
68

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила са Одлуком

Акти Града
69

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – И фаза, од Панчевачког пута са мостом преко Дунава (од стационаж е км 0+0 до средње стационаже км 6+650) и локације трафо-станице „Београд 20’’ са приступним путем

Акти Града
70

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део територије МЗ Миљаковац ИИ, општина Раковица

Акти Града