» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине градске општине Вождовац – 1

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о престанку мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу председника Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању председника Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар – пречишћен текст

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Земун за 2009. годину

Акти градских општина Земун
16

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласач ке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине градске општине Земун који су расписани за 7. јун 2009. године

Акти градских општина Земун
16

Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу Младеновца

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Општинском већу општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о промени назива улица у селу Рајковац – 26

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о промени назива улица у КО Варош Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац о измени и допуни Ценовника услуга за пренос возила специјалном дизалицом „паук” (пренос и уклањање непрописно паркираних возила и возила из саобраћајних незгода) са Одлуком

Акти Града
27

Исправка Пословника о раду Општинске изборне комисије

Исправкe