» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” на Споразум о начину решавања вишка запослених у Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” са Споразумом

Акти Града
3

Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о закључењу бирачког списка општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за градску општину Земун

Акти градских општина Земун
4

Одлука о престанку мандата одборника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
5

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
5

Решење о допуни Решења о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
5

Одлука о изменама Одлуке о употреби и заштити грба и стега општине и насељеног места Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у градској општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Одлука о престанку важења Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Лазаревац
8

Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
8

Одлука о престанку важења Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о разрешењу председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о именовању председника Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за рибњак „Бечменска бара”

Акти градских општина Сурчин