» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Одлука о привременом финансирању града Београда за 2004. годину

Акти Града
1

Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2004. години

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим правилима и условима за издавање одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте изграђене, односно реконструисане без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године

Акти Града
2

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини града Београда и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама

Акти Града
6

Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на статут продајне галерије „Београд” из Београда, Косанчићев венац број 19

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
6

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла атласког кедра и једног стабла хималајског кедра” у Палацковој улици бр. 6 у Београду

Акти Града
6

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа

Акти Града
13

Решења о разрешењу и именовању чланова школсих одбора у једном броју средњих школа

Акти Града
16

Решење о образовању Комисије за утврђивање услова и спровођење конкурса по програму подршке талентованим средњошколцима и студентима Београда

Акти Града
17

Решење о отварању консолидованог рачуна трезора града Београда, отварању подрачуна трезора, гашењу рачуна директних корисника буyета и одређивању лица за управљање готовинским средствима рачуна трезора

Акти Града
17

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буyета града Београда

Акти Града
19

Закључак о изменама и допунама интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
19

Одлука о привременом финансирању општине Стари град у 2004. години

Акти градских општина Стари град
19

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Стари град Снежани Влајковић-Јаблановић

Акти градских општина Стари град
20

Закључак о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга за испоруку воде, грејање и изношење смећа ЈПКП „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
20

Одлука о утврђивању основице, стопа и начина плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2004. години

Акти јавних комуналних предузећа
22

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о Градској управи

Исправкe
22

Исправка Одлуке о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима нису у супротности са Законом о планирању и изградњи

Исправкe
22

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе за дизајн коже

Исправкe
22

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај”, Обреновац

Исправкe