» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини цена услуга за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено” са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини закупнине за коришћење гаража, гаражних места и боксова Јавног предузећа „Градско стамбено” са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о висини цене услуге за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног предузећа „Хиподром Београд” са Ценовником 2

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Београдска тврђава” са Ценовником 4

Акти Града
11

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Душану Јевтићу

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о завршном рачуну градске општине Савски венац за 2008. годину

Акти градских општина Савски венац
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника Скупштине градске општине Савски венац и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
35

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
35

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за 2008. годину

Акти градских општина Младеновац
40

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета Позоришног фестивала

Акти градских општина Младеновац