» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” о одобравању попуста са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Ценовник накнада превоза путника у градском саобраћају у Интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда са Ценовником

Акти Града
4

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећу „Ласта” на Одлуку о ценама превоза путника у приградском саобраћају у Београду са Одлуком и Ценовником

Акти Града
7

Показатељ раста цена на мало у децембру 2008. године

Акти Града
8

Одлука о Општинској управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2008. годину

Акти градских општина Савски венац
22

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
31

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
32

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
33

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
39

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
44

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
45

Решење о именовању два члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
45

Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” због поднете оставке – 45

Акти градских општина Стари град
45

Решење о постављењу в.д. директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
45

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град” за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
46

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
46

Решење о давању сагласности на ценовнике услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
48

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
48

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
48

Решење о неприхватању престанка мандата одборника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
49

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2008. годину

Акти градских општина Барајево
54

Одлука о буџету градске општине Барајево за 2009. годину

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела

Акти градских општина Барајево
60

Одлука о пружању правне помоћи

Акти градских општина Барајево
61

Решење о измени решења о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Пословник о раду Општинског већа

Акти градских општина Барајево
63

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2008. годину

Акти градских општина Младеновац
69

Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2009. годину

Акти градских општина Младеновац
74

Одлука о измени и допуни Одлуке о престанку рада Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Младеновац
74

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
75

Одлука о шестој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
76

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2009. годину

Акти градских општина Обреновац
81

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
81

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса манастира Светог Христофора у насељу Мислођин у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац