» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима/ одборницама у Скупштини градске општине Врачар

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Врачар

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Врачар

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о заштитнику/заштитници грађана/грађанки градске општине Врачар

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2009. годину

Акти градских општина Вождовац
21

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о избору заштитнице грађана/грађанки 22

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Звездара за 2008. годину

Акти градских општина Звездара
27

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2009. годину

Акти градских општина Звездара
33

Одлука о изради Стратегије одрживог развоја градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
34

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
35

Одлука о престанку мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
35

Одлука о другом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2008. годину

Акти градских општина Нови Београд
41

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2009. годину

Акти градских општина Нови Београд
46

Одлука о престанку мандата Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Одлука о потврђивању мандата Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2009. годину

Акти градских општина Палилула
55

Одлука о пружању правне помоћи

Акти градских општина Палилула
56

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
56

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула са Одлуком

Акти градских општина Палилула
58

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
59

Одлука о буџету општине Чукарица за 2009. годину

Акти градских општина Чукарица
64

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
65

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
65

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
65

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
65

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2009. годину

Акти градских општина Лазаревац
75

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Лазаревац и о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Лазаревац
76

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу дела улице Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
77

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење гробља у насељеном месту Рудовци, градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
78

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2008. годину

Акти градских општина Сопот
79

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2009. годину

Акти градских општина Сопот
83

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
85

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” за 2009. годину

Акти градских општина Сопот
85

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Пијаце Ропочево” Сопот за 2009. годину

Акти градских општина Сопот
85

Решење о давању сагласности на Програм по словања ЈКП „Сопот” за 2009. годину

Акти градских општина Сопот