» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Земун – 1

Акти градских општина Земун
8

Решење о констатовању престанка мандата члана Општинског већа ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о избору члана Општинског већа ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Обреновац за 2008. годину

Акти градских општина Обреновац
13

Одлука о трећој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2009. годину

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац