» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Вождовац – пречишћен текст

Акти градских општина Вождовац
7

Стари град за 2008. годину

Акти градских општина Стари град
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о утврђивању престанка дужности заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град Татјани Прцовић

Акти градских општина Стари град
14

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић” из реда запослених

Акти градских општина Стари град
14

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић” из реда запослених

Акти градских општина Стари град