» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2008. годину

Акти Града
35

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2009. годину

Акти Града
55

Одлука о изменама и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2009. години – 55

Акти Града
57

Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси

Акти Града
57

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
58

Решења о разрешењу појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
60

Решења о именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
62

Ценовник о измени Ценовника услуга организационих јединица Градске управе

Акти Града
62

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну

Акти Града
64

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
64

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
64

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о констатовању престанка вршења функције в.д. директора ЈП за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о именовању директора Јавног предузећ а за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена грађевинског песка из лежишта „Јаковачка кумша”

Акти градских општина Сурчин
80

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за заузећејавних површина

Акти градских општина Сурчин
80

Исправка Решења о именовању три члана Школског одбора Прве економске школе, Београд

Исправкe