» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о давању сагласности Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила и пренос непрописно паркираних возила са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Омладинског позоришта „Дадов”, Београд, из Београда, ул. Десанке Максимовић бр. 6А

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у јуну 2009. године

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Звездара за 2009. годину

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
7

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градаске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2009. годину

Акти градских општина Палилула
14

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
14

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима 15

Акти градских општина Раковица
16

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица за 2008. годину

Акти градских општина Раковица
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Раковица за 2009. годину

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
27

Одлука о додели посебног права ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
27

Одлука

Акти градских општина Раковица
28

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
28

Решење о измени и допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела

Акти градских општина Раковица
28

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
29

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
36

Решење о именовању Општинске изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
37

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари град за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град

Акти градских општина Стари град
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП

Акти градских општина Стари град
42

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
42

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Стари град Бранки Аранђеловић због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
43

Решење о избору члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
43

Одлука о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
48

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2008. годину

Акти градских општина Барајево
54

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2009. годину

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево

Акти градских општина Барајево
60

Решење о измени Решења о избору чланова радних тела СО Барајево

Акти градских општина Барајево
60

Решење о давању сагласности на Статут Дирекције за изградњу и развој градске општине Барајево, ЈП 60

Акти градских општина Барајево
61

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиш те и изградњу општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о избору чланова савета месних заједница на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
62

Правилник о измени Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине и Општинско веће

Акти градских општина Барајево
63

Одлука о додели награда градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Одлука о наградама градске општине Лазаревац (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
65

Одлука о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у градској општини Лазаревац (пречишћен текст)

Акти градских општина Лазаревац
67

Одлука о изменама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2009. годину

Акти градских општина Младеновац
71

Исправка Одлуке о Управи градске општине Раковица

Исправкe