» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника и одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2009. годину

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о другом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2009. годину

Акти градских општина Нови Београд
12

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о именовању директора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о измени и допуни Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
13

Решење о допуни Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
13

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор”, општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Чукарица за 2008. годину

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Чукарица за 2009. годину

Акти градских општина Чукарица
36

Одлука о преносу права управљања и коришћења над црпном станицом Умка на ЈВП „Београдводе”

Акти градских општина Чукарица
36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Лазаревац за 2009. годину

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о одређивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Сопот за 2008. годину

Акти градских општина Сопот
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2009. годину

Акти градских општина Сопот
59

Одлука о накнадама и другим примањима одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
59

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
60

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора ЈКП „Пијаце Ропочево” Сопот

Акти градских општина Сопот