» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Упутство за употребу грба и заставе града Београда

Акти Града
10

Правилник о утврђивању еталона (изворника) Средњег грба града Београда и графичким стандардима за његово приказивање

Акти Града
11

План потреба за ауто-такси превозом у граду Београду у 2004. години

Акти Града
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о нивоу цена погребних услуга

Акти Града
12

Закључак о приступању изради плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина Марина Дорћол

Акти Града
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2004. годину

Акти градских општина Вождовац
13

Одлука о привременом финансирању општине Вождовац за период 1. јануар – 31. март 2004. године

Акти градских општина Вождовац
14

Одлука о привременом финансирању општине Врачар за 2004. годину

Акти градских општина Врачар
14

Одлука о потврђивању мандата одборнику изабраном на допунским изборима за одборника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
14

Решење о разрешењу потпредседника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о разрешењу потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о разрешењу члана Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о избору потпредседника Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о избору потпредседника Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о избору чланова Извршног одбора Скупштине општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о именовању Општинске изборне комисије општине Врачар у сталном саставу – пречишћен текст

Акти градских општина Врачар
16

Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању у посебним насељеним местима на територији општине Земун

Акти градских општина Земун
20

Одлука о измени Одлуке о организацији и раду органа општине Земун

Акти градских општина Земун
20

Решење о утврђивању престанка функције потпредседнику Скупштине општине Земун Ивану Аксентијевићу због подношења оставке

Акти градских општина Земун
20

Решење о именовању вршиоца дужности главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
21

Решење о именовању вршиоца дужности заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
21

Решење о именовању вршиоца дужности заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
21

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
21

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
21

Решење о избору члана Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
21

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања ЈП „Пословни простор Земун” за 2004. годину

Акти градских општина Земун
22

Решење о давању сагласности на Средњорочни план рада и развоја ЈП „Пословни простор Земун” од 2004. до 2008. године

Акти градских општина Земун
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Београд за 2003. годину

Акти градских општина Нови Београд
25

Одлука о привременом финансирању општине Нови Београд за 2004. годину

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о изменама и допунама Решења о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” – општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Палилула за 2003. годину

Акти градских општина Палилула
29

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и раду органа општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Одлука о привременом финансирању општине Палилула за период 1. јануар – 31. март 2004. године

Акти градских општина Палилула
29

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2003. годину

Акти градских општина Раковица
29

Одлука о привременом финансирању општине Раковица за период И–ИИИ 2004. године

Акти градских општина Раковица
30

Одлука о стављању ван снаге Одлуке број 0654/2002-Иâ и Одлуке број 06-50/2003-Иâ

Акти градских општина Раковица
30

Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица” за период 1. април – 31. децембар 2003. године

Акти градских општина Раковица
30

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2004. годину Јавног предузећа „Пословни простор – Раковица”

Акти градских општина Раковица
30

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор чији је корисник општина Раковица

Акти градских општина Раковица
30

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије број 06-29/2000-Иâ од 20. новембра 2000. године

Акти градских општина Раковица
31

Решење о измени Одлуке о буџету општине Раковица за 2003. годину

Акти градских општина Раковица
31

Решење о измени одлуке о буџету општине Раковица за 2003. годину

Акти градских општина Раковица
32

Одлука о четвртој измени Одлуке о буџету општине Сопот за 2003. годину

Акти градских општина Сопот
32

Одлука о привременом финансирању општине Сопот за 2004. годину

Акти градских општина Сопот
33

Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине за грађевинско земљиште

Акти градских општина Сопот