» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Вождовац за 2009. годину – 1

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору чланова Верификационог одбора

Акти градских општина Земун
6

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Решење о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
8

Решење о образовању Комисије за прописе и локалну самоуправу

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о избору председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о избору заменика председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о избору чланова Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
10

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
11

Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун” 11

Акти градских општина Земун
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун” 11

Акти градских општина Земун
11

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
12

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
12

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
12

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
12

Пословник о раду Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
16

Одлука о одређивању матичних подручја на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
16

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу Младеновца

Акти градских општина Младеновац
17

Правилник о измени и допуни Правилника о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Исправка Одлуке о завршном рачуну буџета града Београда за 2008. годину

Исправкe