» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о избору заменика председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун 2

Акти градских општина Земун
2

Решење о допуни Решења Скупштине градске општине Земун број 06-572/2009-11 од 23. јула 2009. године о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о допуни Решења Скупштине градске општине Земун број 06-574/2009-11 од 23. јула 2009. године о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
3

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о разрешењу два члана Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору два члана Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о образовању Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
3

Решење о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – 3

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за доделу признања градске општине

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
6

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу члана Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту и избору новог члана Савета 6

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу члана Комисије за представке и предлоге и избору новог члана Комисије 6

Акти градских општина Земун
7

Измене и допуне Статута ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу „ДИП Младеновац” Младеновац

Акти градских општина Младеновац
7

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Ценовник за закуп јавних површина у време одржавања сеоских слава

Акти градских општина Сурчин
8

Исправка Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Земун

Исправкe