» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац

Акти Града
1

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Акти Града
17

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”

Акти Града
35

Решење о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских делатности за 2009. годину

Акти Града
35

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” са Ценовником

Акти Града
40

Решење о давању сагласности на Одлуку о начину утврђивања стварних трошкова у поступку вршења јавних овлашћења Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” са Одлуком

Акти Града
41

Показатељ раста цена на мало у августу 2009. године

Акти Града
41

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
52

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова информисања 62

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о измени Решења о избору чланова Већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
63

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању Ценовника за рибњак „Бечменска бара”

Акти градских општина Сурчин
64

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена димничарских услуга

Акти градских општина Сурчин
64

Исправка Одлуке о заштитнику грађана

Исправкe