» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи дечјих вртића у Београду

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиш тима

Акти Града
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији града Београда

Акти Града
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о употреби грба и заставе града Београда

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о звању почасни грађанин Београда

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић”

Акти Града
10

Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва „БГ хала” д.о.о.

Акти Града
11

Одлука о измени Одлуке о оснивању Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о.

Акти Града
11

Одлука о подизању спомен-обележја Александру Сергејевичу Пушкину

Акти Града
11

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2009. годину – 11

Акти Града
13

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
16

Измене и допуне Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површ инама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
16

Решење о промени назива улица на територији градских општина: Вождовац, Земун, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац и Стари град

Акти Града
17

Решење о именовању Привременог органа градске општине Вождовац

Акти Града
18

Решења о разрешењу појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
21

Решења о именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
25

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког пута

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о начину и поступку давања у закуп пословног простора, спортских сала, тениских терена и базена Јавног предузећа Спортско рекреативно-пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком

Акти градских општина Стари град
29

Решење о давању сагласности на Одлуку о трошковима прикључка кућних грејних инсталација објеката, на систем даљинског грејања Лазаревца са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац