» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о проглашењу Дана жалости на територији града Београда

Акти Града
1

Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
5

Решење о давању сагласности на Споразум о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у јавном предузећу „Сава центар”, чији је оснивач град Београд, услед технолошких, економских и организационих промена са Споразумом 5

Акти Града
6

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са Ценовником

Акти Града
9

Решење о давању сагласности Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате са Одлуком

Акти Града
9

Решење о разрешењу секретара Привременог органа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о именовању секретара Привременог органа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о измени и допуни Статута градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о измени Одлуке о избору чланова Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
11

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
12

Одлука о проширењу и уређењу месног гробља „Вишњица”, месног гробља „Сланци”, месног гробља „Велико село” и месног гробља „Овча”

Акти градских општина Палилула
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2009. годину

Акти градских општина Палилула
18

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула” 18

Акти градских општина Палилула
19

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Раковица
19

Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
20

Упутство о вођењу евиденције о начину организовања послова одржавања стамбених зграда

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
21

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
21

Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о прихватању извештаја Административномандатне комисије

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка