» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о додели звања почасни грађанин Београда Мигелу Анхелу Моратиносу Кујабеу – министру спољних послова и сарадње Краљевине Шпаније

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању цена услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање возила, са Ценовником

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању цена услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање у вишеетажним паркинг просторима и гаражама, са Ценовником

Акти Града
5

Решење о општим паркиралиштима

Акти Града
9

Показатељ нивоа цена на мало у септембру 2009. године

Акти Града
9

Пословник Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Пословник Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – 22

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
23

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Стари град Зорану Јанкову и Ивану Шебеку због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
25

Решење о избору чланова Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
25

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град” ј.п., са Одлуком

Акти градских општина Стари град
26

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”, са Одлуком

Акти градских општина Стари град
26

Решење о престанку функције члана Управног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град” Радованки Јовановић и Милици Вулић

Акти градских општина Стари град
27

Решење о именовању два члана Управног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град” – 27

Акти градских општина Стари град
27

Решење о престанку функције члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић” Звонимиру Ђинђићу и Немањи Теодоровићу

Акти градских општина Стари град
27

Решење о именовању два члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
27

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац