» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у децембру 2003. године

Акти Града
1

Одлука о привременом финансирању општине Звездара за 2004. годину

Акти градских општина Звездара
1

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о привременом финансирању општине Савски венац за период од 1. јануара до 31. марта 2004. године

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2003. годину

Акти градских општина Савски венац
5

Одлука о поступку издавања пословних просторија у закуп Јавног предузећа „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
8

Одлука о привременом финансирању општине Барајево за 2004. годину

Акти градских општина Барајево
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2003. годину

Акти градских општина Барајево
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима

Акти градских општина Барајево
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Барајево
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о привременом финансирању буџетских потреба општине Гроцка за период јануар–март 2004. године

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2003. годину

Акти градских општина Гроцка
18

Одлука о утврђивању вредности бода за обрачунавање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 2004. години са табеларним прегледом броја бодова по МЗ

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о измени Одлуке о оснивању зелене пијаце у Калуђерици

Акти градских општина Гроцка
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим правилима грађења на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о измени Одлуке о поверавању послова пројектовања, изградње и одржавања дистрибутивне гасоводне мреже и дугорочној испоруци природног гаса на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
21

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Лазаревац
25

Одлука о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за финансирње изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
28

Одлука о приступању изради локалног еколошког акционог плана општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
28

Правилник о привременим правилима грађења станица за снабдевање течним горивом и гасним горивом на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
29

Правилник о привременим правилима грађења за доградњу касета „А” и „Б” депоније пепела од коте 107,20 мнв до коте 110,20 мнв ТЕ „Колубара” – Велики Црљени

Акти градских општина Лазаревац
29

Одлука о привременом финансирању општине Лазаревац у 2004. години

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о привременом финансирању општине Обреновац за период 1. јануар – 1. март 2004. године

Акти градских општина Обреновац
42

Решење о утврђивању нових назива улица на територији града Обреновца и насељених места Забрежје и Рвати општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац