» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2009. годину

Акти Града
22

Одлука о изменама и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2009. години

Акти Града
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
25

Одлука о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
25

Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда – 25

Акти Града
25

Одлука о измени и допуни Одлуке о установљењу јавних признања општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
26

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица