» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање у вишеетажним паркинг просторима и гаражама са Допуном ценовника

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Димитрија Лазаревића, Жике Марковића, Милице Ракић и Далматинска у Батајници, општина Земун

Акти Града
3

Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2009. годину

Акти градских општина Звездара
18

Решење о измени и допуни Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
18

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о образовању, организацији и делокругу рада месних канцеларија на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2009. годину

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о образовању Комисије за прописе Скупштине градске општине Палулула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о образовању Комисије за представке и предлоге Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о измени Решења о образовању Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о образовању Савета за информисање Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
30

Одлука о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности које користи градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на употребу имена градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о промени назива улице у Месној заједници „Петка”

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Јунковац”

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2009. годину

Акти градских општина Младеновац