» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о износу једнократног новчаног давања за незапослене породиље за 2010. годину

Акти Града
1

Записник о раду Изборне комисије градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Александру Јанковићу

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
12

Одлука о додели награде градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2009. годину

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Чукарица за 2009. годину

Акти градских општина Чукарица
17

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора „Културне установе – Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2009. годину

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Одлука о изменама Плана постављања привремених објеката на јавним површинама градске општине Барајево за период 2007–2012. година

Акти градских општина Барајево
25

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одобра Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
32

Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2010. години

Акти јавних комуналних предузећа