» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о употреби грба и заставе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари град за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
9

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
9

Решење о радно-правном статусу Марка Бастаћа, члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град” због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
10

Решење о постављењу директора Јавног предузећ а „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
10

Решење о престанку дужности заменика председника Скупштине градске општине Стари град због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
10

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
11

Одлука о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о престанку рада Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац и о преузимању запослених, права, обавеза, опреме, средстава за рад и архиве Фонда

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о разрешењу директора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о разрешењу Управног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац