» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Закључак о приступању промени Статута града Београда

Акти Града
2

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2009. годину

Акти Града
17

Одлука о условима у погледу висине објекта и удаљености од суседног објекта у поступку накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе

Акти Града
20

Одлука о задужењу града Београда за финансирање изградње новог моста на реци Сави и прилазних путева ка мосту

Акти Града
21

Одлука о изради измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града Београда

Акти Града
22

Одлука о изради Просторног плана за део градске општине Сурчин

Акти Града
23

Одлука о изради Просторног плана градске општине Лазаревац

Акти Града
23

Одлука о изради Просторног плана градске општине Обреновац

Акти Града
24

Одлука о изради Просторног плана градске општине Младеновац

Акти Града
25

Одлука о изради Просторног плана за део градске општине Гроцка

Акти Града
26

Одлука о изради Просторног плана градске општине Сопот

Акти Града
27

Одлука о изради Просторног плана градске општине Барајево

Акти Града
28

Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Београда

Акти Града
28

Одлука о изради планова генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд

Акти Града
29

Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин

Акти Града
30

Одлука о изради Плана генералне регулације система зелених површина Београда

Акти Града
31

Одлука о изради Плана детаљне регулације привредне зоне између Панчевачког пута, улице Заге Маливук 3, постојеће железничке пруге, канала, трасе СМТ-а, и приступног пута у Крњачи, градска општина Палилула

Акти Града
32

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци на територији градске општине Сурчин, са мостом преко Саве

Акти Града
33

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
34

Одлука о изради Плана детаљне регулације за просторно-културно-историјску целину Топчидер

Акти Града
34

Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на орјентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци)

Акти Града
35

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2009. годину

Акти Града
37

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града