» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени Решења о највишем нивоу цена комуналних производа и услуга

Акти Града
2

Правилник о утврђивању еталона (изворника) Великог грба града Београда и графичким стандардима за његово приказивање

Акти Града
3

Закључак о мерама заштите социјално угрожених домаћинстава у поступку изградње индивидуалних стамбених објеката и легализације бесправно изграђених објеката

Акти Града
3

Закључак о изменама и допунама Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
4

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда

Акти Града
5

Показатељ раста цена на мало у јануару 2004. године

Акти Града
5

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању у насељеним местима општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Одлука о допуни Правилника о привременим правилима грађења у општини Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Младеновац и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Младеновац
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Одлука о привременом финансирању буџета општине Младеновац за период јануар–март 2004. године

Акти градских општина Младеновац
13

Одлука којом се утврђује да одредбе члана 4. тачка 1. и тачка 5. Одлуке о ауто-такси превозу Скупштине града Београда у време важења нису биле у сагласности са Уставом и законом

Акти Уставног суда Србије
14

Исправка Упутства о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда

Исправкe
14

Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2003. годину

Исправкe