» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда

Акти Града
1

Решење о избору члана Градског већа града Београда

Акти Града
1

Одлука о буџету града Београда за 2010. годину

Акти Града
26

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2010. години

Акти Града
29

Одлука о одређивању зона на територији града Београда

Акти Града
38

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
39

Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
43

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
49

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
51

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
52

Одлука о измени и допуни Одлуке о боравишној такси

Акти Града
53

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
53

Одлука о задужењу града Београда за финансирање инвестиционих пројеката

Акти Града
54

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда

Акти Града
55

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
61

Решење о режиму саобраћаја теретних моторних возила и запреге кроз Београд

Акти Града
62

Одлука о седмој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2009. годину (ребаланс буџета)

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
64

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цена пијачних услуга на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин