» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
8

Одлука о матичним подручјима града Београда – 8

Акти Града
9

Одлука о одређивању матичног подручја Стари град за уписивање одређених чињеница у матичне књиге – 9

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити Београда

Акти Града
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката – 15

Акти Града
17

Одлука о изради Плана детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т-6 до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин

Акти Града
18

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток – Винча –Панчево, железничка деоница Бели поток – Винча – Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
19

Одлука о изради Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју Парка пријатељства – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун

Акти Града
19

Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, градска општина Стари град

Акти Града
20

Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Булевара краља Александра и улица Станислава Сремчевића и Тонета Томшича, општина Звездара

Акти Града
21

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део индустријске целине АД „21. мај”, градска општина Раковица

Акти Града
22

План детаљне регулације за привредну зону „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Акти Града
66

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2010. годину

Акти Града
89

Решење о избору заштитника грађана

Акти Града
89

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Београд

Акти Града
89

Решење о давању сагласности на Статут Ветеринарске установе „Ветерина Београд”

Акти Града
90

Решење о давању сагласности на Статут Туристич ке организације Београда

Акти Града
90

Решење о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда

Акти Града
90

Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града