» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

План генералне регулације подручја између улица: Джорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана, Војводе Добрњца, Венизелосове и Кнез Милетине, општина Стари град

Акти Града
24

План детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сектор 1 (деоница од улице Цара Душана до Зрењанинског пута – М 24.1. са мостом преко Дунава и петљом са Зрењанинским путем)

Акти Града
41

План детаљне регулације блока између улица: Кнез Михаилове, Јакшићеве, Обилићевог венца и Змај Јовине, општина Стари град

Акти Града
55

План детаљне регулације за улицу Борску, од улице Пере Велимировића до Црнотравске улице

Акти Града
67

План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи км 173+000 инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица–Београд, на катастарским парцелама 708/1, 711/2, 712/1, 713/, све КО Батајница

Акти Града
82

План детаљне регулације насеља Бањица (комплекс између улица: Црнотравске, Булевара Југословенске армије, Беранске, Борске и Каљавог потока – општина Вождовац), И фаза

Акти Града