» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2010. годину

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о буџету градске општине Земун за 2010. годину

Акти градских општина Земун
22

Одлука о утврђивању закупнина за пословини простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун

Акти градских општина Земун
24

Решење о разрешењу члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
24

Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању Туристичке организације Земун д.о.о. зависног друштва ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
24

Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун” за 2010. годину

Акти градских општина Земун
25

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2010. годину

Акти градских општина Палилула
33

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
36

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2010. годину

Акти градских општина Раковица
44

Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2009. годину

Акти градских општина Раковица
47

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
48

Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
48

Решење о именовању директора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
48

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
49

Решење о изменама и допунама Решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град

Акти градских општина Стари град
50

Одлука о буџету градске општине Стари град за 2010. годину

Акти градских општина Стари град
56

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
57

Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
57

Решење о постављењу директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
57

Решење о престанку дужности председника Општинске изборне комисије градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
57

Закључак о давању сагласности на Програм пословања и Ценовник услуга Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” за 2010. годину, са Ценовником

Акти градских општина Стари град
59

Закључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град” за 2010. годину

Акти градских општина Стари град
59

Одлука о буџету градске општине Барајево за 2010. годину

Акти градских општина Барајево
67

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2009. годину

Акти градских општина Барајево
75

Одлука о измени Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
75

Одлука о измени Одлуке о оснивању и издавању Билтена Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
75

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2010. годину

Акти градских општина Лазаревац
86

Одлука о престанку Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
87

Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине

Акти градских општина Лазаревац
87

Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2010. годину

Акти градских општина Младеновац
94

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2009. годину

Акти градских општина Младеновац
106

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2010. годину

Акти градских општина Обреновац
114

Одлука о образовању и о отварању Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
115

Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
124

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
131

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
131

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
132

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање пољопривредних делатности и занатских услуга „Аграр-Сурчин” за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
132

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова информисања за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
132

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
132

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
133

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин
133

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2010. годину

Акти градских општина Сурчин