» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Белеф центра, из Београда

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у децембру 2009. године

Акти Града
1

Одлука о буџету градске општине Вождовац за 2010. годину

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о петој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Вождовац за 2009. годину

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
10

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2010. годину

Акти градских општина Врачар
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
27

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословини простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
27

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
27

Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
28

Решење о разрешењу секретарке Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
28

Одлука о четвртом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2009. годину

Акти градских општина Нови Београд
32

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2010. годину

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Новобеоградске културне мреже

Акти градских општина Нови Београд
40

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
40

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2010. годину

Акти градских општина Савски венац
49

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2009. годину

Акти градских општина Савски венац
61

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
62

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2010. годину

Акти градских општина Чукарица
68

Решење о измени Решења о именовању председника Управног одбора „Културне установе – Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
68

Одлука о буџету општине Гроцка за 2010. годину

Акти градских општина Гроцка
76

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
77

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП – Дирекције за грађевинско, земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
78

Решење о разрешењу члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
78

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
78

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка о усвајању ценовника услуга за 2010. годину са Одлуком и ценовницима

Акти градских општина Гроцка
82

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
82

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
82

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2010. годину

Акти градских општина Сопот
86

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2009. годину

Акти градских општина Сопот
90

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за снабдевање грађана водом, одржавање комуналне хигијене, пружање услуга тржница, пружање погребних услуга и друго

Акти градских општина Сопот