» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регу лације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћај ницама, општина Палилула

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја Јајинци, општина Вождовац

Акти Града
3

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
4

Показатељ раста цена на мало у јануару 2010. године

Акти Града
5

Решење о одређивању начелнице Службе за скупштинске послове Општинске управе градске општине Врачар за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Врачар
5

Решење о давању сагласности на одлуке о ценама основних и осталих комуналних услуга са одлукама

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о трошковима прикључка кућних грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
14

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Жупањац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
17

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у Интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда

Акти јавних комуналних предузећа