» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању Протокола о сарадњи између града Београда, Република Србија, и општине Крф, Република Грчка

Акти Града
1

Одлука о потврђивању Меморандума о разумевању између града Шенџена, провинција Гуангдонг, Народна Република Кина, и града Београда, Република Србија

Акти Града
2

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
17

Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју са Ценовником – 17

Акти Града
18

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног предузећа „Сава центар” са Одлуком

Акти Града
19

Решење о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда за 2010. годину са Програмом – 19

Акти Града
25

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља Јелезовац са прилазним саобраћајницама, на општинама Раковица и Вождовац

Акти Града
26

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за гасификацију насеља Врчин општине Гроцка, са прикључним гасоводом и ГМРС Врчин са припадајућим МРС

Акти Града
27

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Сретена Младеновића Мике, Сердар Јанка Вукотића, XI крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија, општина Раковица

Акти Града
28

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Топчидерски венац, Крајишка, Качаничка и Конављанска, општина Савски венац – 28

Акти Града
29

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Краља Александра Обреновића, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића у централној зони Младеновца

Акти Града
30

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела водотока реке Лукавице

Акти Града
31

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2010. године

Акти Града
31

Одлука о заштитнику грађана градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Хуманитарног фонда „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о образовању Савета за младе

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о образовању Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о образовању Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о образовању Савета за образовање, спорт и омладину

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о образовању Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о образовању Савета за управу и локалну самоуправу

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о образовању Савета за пољопривреду – 36

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о образовању Комисије за равноправност полова

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о образовању Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине

Акти градских општина Вождовац
37

Решење о образовању Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о образовању Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о образовању Комисије за привреду, буџет и финансије

Акти градских општина Вождовац
38

Решење о разрешењу и избору Савета месних заједница Бели Поток, Пиносава и Зуце

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о разрешењу и именовању чланова Савета Хуманитарног фонда „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Хуманитарног фонда „Вождовац” – 39

Акти градских општина Вождовац
39

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” – 39

Акти градских општина Вождовац
40

Решење о допуни Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
40

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
40

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
40

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
40

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
41

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
42

Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈП – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
42

рекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
42

Решење о одређивању назива улица

Акти градских општина Гроцка
42

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
42

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
43

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Младеновац – 43

Акти градских општина Младеновац
43

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини накнаде за коришћење јавног паркиралишта са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
46

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели гаража у закуп на којима је корисник Јавно предузеће „Градско стамбено”

Акти јавних комуналних предузећа
48

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Раде Драинац”, Београд

Исправкe
48

Исправка Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „БГ хала” ДОО

Исправкe
48

Исправка Одлуке о измени Одлуке о оснивању Привредног друштва „Арена Београд” ДОО

Исправкe