» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Инфостан”

Акти Града
21

Решење о давању сагласности на Ценовник радова Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд” са Ценовником

Акти Града
57

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда, из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
57

Решење одавању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда, из Београда, ул. Палмира Тољатија бр. 1

Акти Града
57

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка из Гроцке

Акти Града
57

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Милутин Бојић” из Београда, ул. Илије Гарашанина бр. 5

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Омладинског позоришта „Дадов”, Београд, ул. Десанке Максимовић бр. 6А

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Влада Аксентијевић” из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 182

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Куће легата из Београда

Акти Града
58

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за културу и образовање Раковица из Београда, ул. Мишка Крањца бр. 7

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дирекције ФЕСТ-а из Београда, ул. МајкеЈевросиме бр. 20

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Продајне галерије „Београд” из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 19

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за културу Младеновац из Младеновца, ул. Војводе Путника бр. 7

Акти Града
59

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула

Акти Града
61

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса у Великом Мокром Лугу, општине Звездара и Вождовац

Акти Града
61

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Камендин, општина Земун

Акти Града
63

Решење о допуни Решења о образовању Савета за младе

Акти градских општина Вождовац
63

Решење о допуни Решења о образовању Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
63

Решење о допуни Решења о образовању Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
63

Решење о допуни Решења о образовању Савета за образовање, спорт и омладину

Акти градских општина Вождовац
64

Решење о допуни Решења о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
64

Решење о допуни Решења о образовању Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
64

Решење о допуни Решења о образовању Савета за управу и локалну самоуправу

Акти градских општина Вождовац
64

Решење о допуни Решења о образовању Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за равноправност полова

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности – 65

Акти градских општина Вождовац
65

Решење о допуни Решења о образовању Комисије за привреду, буџет и финансије

Акти градских општина Вождовац
66

Решење о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
68

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
68

Решење о разрешењу директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
69

Решење о именовању директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
69

Решење о разрешењу заменика директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
69

Решење о именовању заменика директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
69

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
69

Решење о престанку дужности члана Комисије за представке и жалбе Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о утврђивању назива улица у Месној заједници „Врбовно”

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о утврђивању назива улице у Месној заједници „Дуле Караклајић” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
70

Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
71

Решење о именовању директора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
71

Одлука о измени Статута градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
71

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
74

Одлука о престанку важења Одлуке о раду и матичним подручјима месних канцеларија на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
74

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
75

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
75

Одлука о исправци Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословини простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац