» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о промени Статута града Београда

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
5

Одлука о комуналној полицији

Акти Града
8

Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца

Акти Града
11

Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције

Акти Града
12

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда – 12

Акти Града
23

Одлука о допуни Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда

Акти Града
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и на чину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду

Акти Града
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
25

Програм контроле квалитета ваздуха у Београду у 2010. и 2011. години

Акти Града
28

Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
28

Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
28

Решење о разрешењу члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
28

Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
28

Закључак о ангажовању ревизора за обављање екс терне ревизије Завршног рачуна буџета града Београда за 2009. годину

Акти Града
29

Решење о висини премије за млеко у 2010. години 29 Решење о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2010. години

Акти Града
29

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са Ценовником

Акти Града
30

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са Це новником

Акти Града