» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације локације „Моравска“ – део насеља Баташево у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације локације „Мали пролаз“ – део насеља Међулужје у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
3

Одлука о изради плана генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ, градска општина Вождовац

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица Живка Петровића, Милана Узелца, Мозерове и новопланираних саобраћајница у блоку између улица Живка Петровића и Железничке, градска општина Земун

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона В), градске општине Стари град и Палилула

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, градска општина Звездара

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макрограђевинских блокова „З“ и „И“, градска општина Звездара

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације индустријске зоне Ушће, градска општина Обреновац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације индустријске зоне Скела, градска општина Обреновац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за Пољопривредни комбинат „Младост” до петље на аутопуту Е 763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, градска општина Обреновац

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица 10 Одлука о изради плана детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, Аце Јоксимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, градска општина Чукарица

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу, градска општина Младеновац

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, градска општина Сопот – 13

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације Новог авалског пута од Кумодрашке улице до кружног пута, градска општина Вождовац

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода „Међуречје” са главним одводним колектором од насеља Барајево – центар, градска општина Барајево

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације дела урбанистичке целине 41 „Панчевачки рит” простор североисточно од Панчевачког пута, градска општина Палилула

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране Саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, градска општина Савски венац

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој стационажи км 573+000 аутопута Е-75 Београд–Ниш (деоница Добановци– Бубањ поток)

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула

Акти Града
20

Одлука о изради плана детаљне регулације за део простора Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула

Акти Града
20

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне између аутопута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267 и железничке пруге Батајница–Ресник, градска општина Сурчин

Акти Града
21

Одлука о изради плана детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд

Акти Града
22

Одлука о изради изменa и допунa Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од саобраћајнице Т-6 доПанчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”, градске општине Нови Београд, Чукарица и Савски венац

Акти Града
23

Одлука о изради плана детаљне регулације дела блокова 18А и 69, градска општина Нови Београд

Акти Града
24

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Таванчићи II део, Таванчићи III део и Таванчићи IV део у насељу Рушањ, градска општина Чукарица

Акти Града
25

Одлука о изради плана детаљне регулације за простор између улица Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, градска општина Лазаревац

Акти Града
26

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља „Црне међе”, градска општина Лазаревац

Акти Града
26

Одлука о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула

Акти Града
27

Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: Карађорђеве, Париске и улице Велике степенице, градска општина Стари град

Акти Града
28

План детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве (Заге Маливук), Паје Јовановића и Милинка Кушића, општина Звездара – 28

Акти Града
56

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града