» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у „Југоконцерту” из Београда, ул. Теразије бр. 41

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру Београд из Београда, ул. Таковска бр. 8

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара из Београда, ул. Андре Николића бр. 14.

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Белеф центра из Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју Николе Тесле, ул. Крунска бр. 51.

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком музеју из Београда, ул. Узун Миркова бр. 14. – 2

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 6.

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за културу Сопот из Сопота, ул. Космајски трг бр. 7

Акти Града
3

Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о висини накнада за одводњавање, наводњавање, коришћење водопривредних објеката и вршење других услуга у 2010. години ЈВП „Београдводе” са Одлуком – 3

Акти Града
5

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о цени прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” за 2010. годину са Одлуком

Акти Града
10

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела градске потцелине Церак – југозападно од Ибарске магистрале, општина Чукарица

Акти Града
11

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за трасу општинског пута Сремска газела Прогар– Бечмен–Добановци, општина Сурчин

Акти Града
12

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
12

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
12

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
13

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
13

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
13

Одлука о допунама Пословника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Решење о стављању ван снаге Решења Скупштине градске општине Земун број 06-1255/2009-11 од 30.децембра 2009. године

Акти градских општина Земун
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању Привредног друштва са ограниченом одговорношћу које оснива ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
15

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
15

Решење о именовању чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
15

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о измени Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
16

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком и пречишћеним текстом Ценовника

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о Управи градске општине Сурчин – пречишћен текст

Акти градских општина Сурчин