» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о начину одређивања стварних трошкова ЈВП „Београдводе” у поступку вршења јавних овлашћења у 2010. години, са Одлуком

Акти Града
2

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Бео града са друмско-железничким мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка

Акти Града
3

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и Лазе Јовановића Порције, општина Земун

Акти Града
3

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детањне регулаци је блока између улица: Добровољачкe, Добановачкe, Светотројичине и Цара Душана, општина Земун

Акти Града
4

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима 4 Одлука о усаглашавању Статута градске општине Раковица са Статутом града Београда

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Раковица и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о измени и допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме нама и допунама Статута ЈП „Пословни центар” – Раковица 8

Акти градских општина Раковица
8

Решење о давању сагласности на Пијачни ред, са Пијачним редом

Акти градских општина Лазаревац