» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Упутство за примену мера заштите социјално угрожених домаћинстава у поступку изградње индивидуалних стамбених објеката и легализације бесправно изграђених објеката

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2004. године

Акти Града
2

Правилник о поступку јавних набавки

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о грађевинском земљишту

Акти градских општина Барајево
8

Одлука о допунама Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената и апсолвената

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о образовању месне заједнице „Глумчево брдо”

Акти градских општина Барајево
9

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за информисање и културу „Барајево”

Акти градских општина Барајево
9

Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево за увећање укупног износа средстава за исплату зарада

Акти градских општина Барајево
10

Закључак о закључивању Појединачног колективног уговора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
10

Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈКП „10. октобар” Барајево за 2004. годину

Акти градских општина Барајево
10

Закључак за субвенционисање цене услуге грејања за цивилне инвалиде рата

Акти градских општина Барајево
11

Статут Јавног предузећа за информисање и културу „Барајево”

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Измена и допуна Плана за постављање привремених објеката у месним заједницама на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Статут Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
14

Решење о давању сагласности на Програм уређивања градског грађевинског земљишта, месних заједница на територији општине Лазаревац и изградње објеката комуналне инфраструктуре са финансијским планом за 2004. годину

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о давању сагласности на Финансијски план прилива и ангажовања средстава Фонда солидарности у 2004. години

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
15

Решење поступка за поверавање обављања појединих комуналних делатности

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о изради плана детаљне регулације централне зоне Обреновца

Акти градских општина Обреновац
17

Измена и допуна Привремених правила грађења у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Измена и допуна Плана постављања привремених покретних објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Правилник о утврђивању еталона (изворника) Средњег грба града Београда и графичким стандардима за његово приказивање

Исправкe