» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
18

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” – 2010. са Ценовником

Акти Града
24

Решење о измени и допуни решења о општим паркиралиштима

Акти Града
25

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о разрешењу чланице Општинске изборне комисије градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о именовању директора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
27

Решење о именовању заменика директора Центраза физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
27

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
27

Решење о именовању председника Надзорног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
27

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
28

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за физичку културу „Врачар”

Акти градских општина Врачар
28

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
28

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
28

Решење о разрешењу заменика председника Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о именовању заменика председника Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
29

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Решење о именовању члана Надзорног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
30

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о престанку функције чланова Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац