» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Колективни уговор Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини закупнине за коришћење гаража, гаражних места и боксова Јавног предузећа „Градско стамбено”, са Одлуком

Акти Града
15

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање), са Одлуком

Акти Града
15

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено”, са Одлуком

Акти Града
16

Решење о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама

Акти Града
16

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана Београда

Акти Града
17

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Вождовац за 2009. годину

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о оснивању Туристичке организације Вождовца

Акти градских општина Вождовац
23

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ и Медаковић III

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о допуни Решења о разрешењу и избору савета месних заједница Бели Поток, Пиносава и Зуце

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о разрешењу начелнице Општинске управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета градске општине Врачар у 2010. години

Акти градских општина Врачар
26

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
26

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
27

Решење о образовању Комисије за родну равноправност

Акти градских општина Земун
27

Решење о разрешењу члана Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту и избору новог члана савета

Акти градских општина Земун
27

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору новог члана комисије – 27

Акти градских општина Земун
27

Решење о разрешењу два члана Комисије за представке и предлоге и избору нових чланова комисије

Акти градских општина Земун
28

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана комисије

Акти градских општина Земун