» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о оснивању Апотеке „Београд”

Акти Града
1

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома здравља „Стари град”

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Статутарну одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Београд-пут”

Акти Града
4

Одлука о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић” – пречишћен текст

Акти Града
5

Одлука о јавним паркиралиштима – пречишћен текст

Акти Града
7

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун

Акти Града
8

Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица у којима се уводи посебан режим саобраћаја (пешачке зоне)

Акти Града
9

Показатељ раста цена на мало у априлу 2010. године

Акти Града
9

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Одлука о промени Статута градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2009. годину

Акти градских општина Земун
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Земун за 2010. годину

Акти градских општина Земун
28

Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и избору новог члана Савета

Акти градских општина Земун
28

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
28

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Одлука о промени Статута градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2009. годину

Акти градских општина Нови Београд
40

Одлука о првом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2010. годину

Акти градских општина Нови Београд
42

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
43

Акциони план за младе (АПМ) градске општине Савски венац 2010–2013. године

Акти градских општина Савски венац
50

Локални еколошки акциони план градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
65

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
65

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
66

Одлука о промени Статута градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
67

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе градѕске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
67

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину

Акти градских општина Сопот
74

Одлука о промени Статута градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
75

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена грађевинског песка из лежишта „Јаковачка кумша”

Акти градских општина Сурчин