» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у Београду

Акти Града
2

Одлука о допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта – 2

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о утврђивању престанка дужности заменика грађанског браниоца за град Београд

Акти Града
3

Решење о утврђивању престанка дужности заменика грађанског браниоца за град Београд

Акти Града
3

Решење о утврђивању престанка дужности заменика грађанског браниоца за град Београд

Акти Града
3

Решење о избору заменика заштитника грађана – 3

Акти Града
3

Решење о избору заменика заштитника грађана – 3

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – 3

Акти Града
3

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Милоје Павловић”, Београд

Акти Града
4

Одлука о изменама Статута градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе културе „Палилула” – 5

Акти градских општина Палилула
5

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
5

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Закључак о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета градске општине Стари град за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
7

Решење о престанку функције члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
7

Решење о именовању члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
7

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Стари град Мирослави Стопић

Акти градских општина Стари град
8

Решење о избору члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град