» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о промени Статута градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке за утврђивање престанка мандата одборницима

Акти градских општина Звездара
3

Одлука о изменама и допунама Статута градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о Завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2009. годину

Акти градских општина Звездара
13

Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2010. годину

Акти градских општина Звездара
19

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
19

Решење о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о усаглашавању Статута ГО Чукарица са Статутом града Београда

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука о промени Статута градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о промени назива улице у Месној заједници „Петка”

Акти градских општина Лазаревац
22

Одлука о промени Статута градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
23

Одлука о употреби и заштити грба и заставе градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Одлука о референдуму и грађанској иницијативи на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука о изменама Одлуке о јавном правобранилаштву општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Решење о одређивању назива новој улици у КО Варош Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Одлука изменама и допунама Статута градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Одлука о првој измени Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2010. годину

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о приступању изради локалног акционог плана заштите и унапређења животне средине на територији градске општине Обреновац за период 2012–2015. година

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о другој измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о првој измени Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о трећој измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
40

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени Ценовника услуга основних комуналних производа и услуга које плаћају непосредни корисници са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
41

Решење о утврђивању распореда радног времена у Управи и Јавном правобранилаштву градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
41

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у Интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда

Акти јавних комуналних предузећа