» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе УМП-а, градска општинаЗвездара

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Кичевске, Молерове, Хаџи Ђерине и Хаџи Проданове, градска општина Врачар

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за блокове између улица: Жичке, Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градска општина Врачар

Акти Града
5

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 51 – I фаза, градска општина Нови Београд

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз улицу Кнеза Вишеслава

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Тузланске, Расинске, XI крајишке дивизије, Мраковачке и Омладинско шеталиште, градска општина Раковица

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за примарне објекте болечког канализационог система, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативног центра на приобаљуДунава, градска општина Гроцка

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за раскрсницу „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”, градска општина Лазаревац

Акти Града
12

План детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица

Акти Града
32

План детаљне регулације блока између улица: Мајданска Чукарица, Васе Стајића, Паштровићеве и Високе, општина Чукарица

Акти Града
45

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Врачар

Акти Града
49

Решење о разрешењу председника и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
49

Решење о разрешењу два члана и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
49

Решење о именовању председника и заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
50

Решење о промени назива улица на територији градских општина Врачар, Раковица и Земун

Акти Града
56

Решење о промени назива улица на територији градске општине Савски венац

Акти Града
56

Решење о промени назива улица на територији градских општина Вождовац, Нови Београд и Чукарица

Акти Града
56

Решења о разрешењу и именовању појединих чланова школских одбора у основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
58

Извештај о раду грађанског браниоца за град Београд за 2009. годину

Акти Града
66

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Исправкe